Snabbmeddelanden inom hälso- och sjukvård

Snabbmeddelanden inom hälso- och sjukvård

Teknik med snabbmeddelanden gör patientvården till en smidigare process.

Vårdpersonalen följer som alla andra dagens trender och använder meddelandeappar regelbundet när de utför sina kliniska uppgifter. Snabbmeddelanden sparar mycket tid, eftersom de gör att du kan:

  • koordinera arbetet effektivt med dina kollegor
  • få expertråd snabbt
  • kontrollera om ditt meddelande har levererats eller lästs
  • se tidigare meddelanden enkelt när du vill

Behovet av att efterleva dataskyddet

Snabbmeddelanden ökar både effektivitet och mobilitet, men de ökar även säkerhetsriskerna för känsliga patientdata radikalt.  Kraven när det gäller säkerhet och behörigheter gör att snabbmeddelandeverktygen är lite kontroversiella inom hälso- och sjukvårdsmiljön. Efterlever de den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)?

GDPR är en förordning inom EU-lagstiftningen som innehåller detaljerade krav för hur företag och organisationer ska samla in, lagra och hantera personuppgifter.

Europeiska unionen

Utvecklingen av programvara för hälso- och sjukvården under 2020

Utvecklingen fortskrider baserat på behoven. Flera lösningar har redan kommit ut på marknaden för att uppfylla kommunikationsbehoven bland vårdpersonal.

Checklista för ett meddelandeverktyg särskilt utformat för användning inom sjukvården

  1. Säkerhet
  2. Behörighet
  3. Integration

Patientdata kan utsättas för risker på flera nivåer när man använder snabbmeddelanden inom kliniska tjänster: under överföringen, när data lagras på servrar samt i avsändarens och mottagarens telefoner. Eftersträva därför en lösning med en säkerhetsmetod av hög kvalitet som skyddar känsliga patientuppgifter under överföringen. Se även till att det finns en lämplig lagringsprincip på plats. Meddelandena bör inte lagras permanent på telefonerna utan raderas efter att patienten skrivits ut från en vårdmottagning, eller efter en viss tidsperiod. Vid behov bör det vara möjligt att slutgiltigt radera data i appar och enheter via en hälso- och sjukvårdsorganisations centraliserade lösning.

Välj en lösning som använder befintlig behörighet, där användare ges tillgång till patientuppgifterna genom det elektroniska journalsystemet. På det sättet kan inte obehöriga användare se den kliniska datakontexten.

Jämfört med andra meddelandeverktyg för vanliga konsumenter skapar man också ett större värde när verktyget integreras i sjukhusets journalsystem. Integrationen förbättrar chatten med kliniskt innehåll och uppdaterar kontinuerligt patientjournalen, istället för att det skapas ytterligare en lagringsplats för kliniska data.

Läs om dataskydd under GDPR (EU) >>

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.