Blogg

Hälsovårdssystem i kris – genomtänkta investeringar underlättar läget?

Den åldrande befolkningen, bristen på arbetskraft och budgetunderskottet utmanar hälsovårdssystemen i alla västländer. Att rätta till situationen tar tid och kräver välgenomtänkta åtgärder. Ett mål är att få till stånd kostnadsbesparingar utan att kompromissa med vårdens kvalitet och patientsäkerheten. Hur ska det uppnås?

Blogg

Elektronisk identifiering ökar patientsäkerheten

Felfri identifiering av patienter är grunden för patientsäkerheten, men däremot kan det ske misstag i identifieringen, vilket kan orsaka avsevärd skada för patienterna. Undersökningar visar att elektronisk identifiering förbättrar patientsäkerheten.

Blogg

Journalsystemet har kraschat, vad göra?

Elektroniska patientdatasystem har möjliggjort en väsentlig förändring av hälsovårdssystemet – patientdata finns samlade i elektronisk form i stället för i pappershögar. Vad händer när systemen i fråga fallerar? Fallerar hela grunden för patientsäkerheten?

Blogg

Information i realtid är avgörande för patientsäkerheten

För att säkerställa vårdens kvalitet och patientsäkerheten ska vårdpersonalen ha nödvändiga uppgifter framför sig då de behövs. Här ingår omedelbar tillgång till uppgifter som är väsentliga för vården. Uppgifterna ska också vara tillräckligt omfattande, tydliga och i en form som lätt kan användas.