Blogg

Dokumentationen är alltid befogad

Det går inte att slippa dokumentationen, den är en nödvändig del av vårdarbetet. Dokumentationerna möjliggör bättre vård nu och i framtiden.

Blogg

Undvika risker och skador

Förebyggande åtgärder är det mänskligt och ekonomiskt mest effektiva sättet att undvika risker. Upprepad riskbedömning tar sin tid men i betydligt mindre grad jämfört med de kostnader som uppstår om risken förverkligas.

Blogg

Journalsystemet har kraschat, vad göra?

Elektroniska patientdatasystem har möjliggjort en väsentlig förändring av hälsovårdssystemet – patientdata finns samlade i elektronisk form i stället för i pappershögar. Vad händer när systemen i fråga fallerar? Fallerar hela grunden för patientsäkerheten?