Blogg

Information i realtid är avgörande för patientsäkerheten

För att säkerställa vårdens kvalitet och patientsäkerheten ska vårdpersonalen ha nödvändiga uppgifter framför sig då de behövs. Här ingår omedelbar tillgång till uppgifter som är väsentliga för vården. Uppgifterna ska också vara tillräckligt omfattande, tydliga och i en form som lätt kan användas.

Blogg

Myten om hälsovårdens IT-projekt

Av diskussionerna om hälsovårdens offentliga IT-projekt får man lätt uppfattningen att projekten alltid misslyckas. Tidtabellen eller budgeten håller inte och resultaten motsvarar inte de uppsatta målen. Det är faktiskt en allmänt känd myt att utvecklingen av hälsovårdens processer förbrukar väldigt mycket resurser och är tidskrävande. Ursprungligen publicerad 24.8.2017.

Blogg

Dokumentationen är alltid befogad

Det går inte att slippa dokumentationen, den är en nödvändig del av vårdarbetet. Dokumentationerna möjliggör bättre vård nu och i framtiden.

Blogg

Undvika risker och skador

Förebyggande åtgärder är det mänskligt och ekonomiskt mest effektiva sättet att undvika risker. Upprepad riskbedömning tar sin tid men i betydligt mindre grad jämfört med de kostnader som uppstår om risken förverkligas.