Hospital at Night: Mobil teknik som används för att leverera effektivt och säkert arbete

Hospital at Night: Mobil teknik som används för att leverera effektivt och säkert arbete

Hospital at Night (H@N) är ett multidisciplinärt tillvägagångssätt med flera specialiteter för vård nattetid och efter den normala arbetstiden, med syftet att förbättra patientsäkerheten1. Hur kan mobilitet förbättra processen ytterligare?

Centraliserad samordning av uppgifter mellan klockan 20:00 och 08:00

Hospital at Night-processen har sitt ursprung i England efter implementeringen av det europeiska arbetstidsdirektivet 2003, som ett svar på trycket att minska arbetstiden för AT-läkare. Syftet var att förbättra teamarbetet utanför den normala arbetstiden, påskynda hanteringen av sjuka patienter och omorganisera vården.

Detta skulle åstadkommas genom att försöka minska antalet anrop till AT-läkare på natten, på ett sätt som gav alla patienter tillgång till rätt person med rätt kompetens för deras behov och vid rätt tidpunkt. Det föreslogs att man genom att använda den samlade tillgängliga kompetensen på plats utanför den normala arbetstiden bättre skulle kunna stötta den kliniska vården, förbättra patientresultaten och läkarnas utbildning.

Samordning av uppgifter utgör ryggraden i H@N-processen mellan klockan 20:00 och 08:00, då alla uppgifter dirigeras via en Hospital at Night-samordnare. Samordnaren utvärderar, prioriterar och fördelar uppgifter till ett dedikerat, multidisciplinärt team inklusive sjuksköterskor, vårdassistenter och AT-läkare.

Möjlighet att förbättra uppgiftshanteringen

Tillsammans med sjukhusets befintliga elektroniska journal flyttar Medanets H@N-processen till mobilen. När en roll har tagits i bruk går det att skapa och samordna uppgifter i Medanets-appen med hjälp av Arbetslista-funktionen. Funktionen gör det möjligt att skapa anpassade orderdrivna listor för olika användare eller yrkesgrupper på mobilen.

Hospital@Night

De olika yrkesgrupperna har åtkomst till sina egna arbetslistor, som bara innehåller deras rollspecifika uppgifter, på mobilen. Med appen kan de markera uppgiften som slutförd eller skicka tillbaka uppgiften till H@N-samordnaren med en motivering.

Medanets-appen används för uppgiftssamordning för H@N tillsammans med andra funktioner som kompletterar Cerner Millennium EPR-arbetsflöden. Den nya Medanets-funktionen kommer för första gången att användas av County Durham och Darlington NHS Foundation Trust.

Källor:

  1. Saqib et al. (2021): Quality improvement report: setting up a hospital at night service, limitations of bleep filtering and using an electronic task management system. BMJ Open Quality.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.