Kliniska formulär förnyas!

Kliniska formulär förnyas!

Vår lösning för kliniska formulär har tagit stora steg framåt. Den är smartare, mer mångsidig och mer anpassningsbar!

Ny logik tar hänsyn till tidigare uppmätta värden

Det finns en ny typ av logik tillgänglig: lösningen kan till exempel utnyttja laboratorieresultat och dokumenterade vitala värden i sina beräkningar, samt ta hänsyn till patientens ålder.

Vid sepsisscreening är en av variablerna halten av laktat i blodet. Vår lösning, som är integrerad i patientinformationssystemet, hämtar laktatkoncentrationen från labbresultaten och tar automatiskt hänsyn till detta i den sepsisscreening som utförs på patienten.

Kliniska formulär för olika arbetsflöden – 30 olika mätare används redan

Kliniska formulär

Hälso- och sjukvårdsorganisationer och enheter inom dem är inte alltid bröder. Vissa använder Braden-skala för bedömning av trycksår medan andra använder en Waterlow-skala. Vissa avdelningar har inte sängar, så det finns ingen anledning att ens bedöma risken för trycksår, de har egna mätare i bruk.

Vår förnyade lösning för kliniska formulär är nu lättare att anpassa för olika behov. Nya mätare kan snabbt införas och olika regler kan skapas när det behövs. Det viktigaste är att riskerna omedelbart identifieras vid behandlingssituationen och att ingen bedömning missas på grund av arbetsbelastningen.

De vanligaste kliniska formulärna som mäts med Medanets-applikationen är riskbedömning av trycksår, riskscreening av undernäring, och fallriskbedömning i olika former.

Här är några exempel på de mätare som just har lagts till i Medanets-applikationen:

  • MUST-metoden är ett undernäringsformulär, som bland annat tar hänsyn till ödem, ascites och amputationer vid beräkning av BMI.
  • ADL bedömer hur mycket hjälp patienten behöver för att utföra sina dagliga aktiviteter.
  • Mätaren för hudens tillstånd tar ställning till hudrodnad, temperatur, svullnad och
    förändring i fasthet i förhållande till den omgivande huden.

Vissa händelser kräver att flera riskbedömningsmått granskas, till exempel vid patientregistrering. I dessa fall kan vårdaren välja en inregistreringshelhet i Medanets-applikationen, då går progressionsalgoritmen igenom de bedömningar som krävs, en efter en.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.