Kundgrupp för mobila enheter kommer snart!

Kundgrupp för mobila enheter kommer snart!

Är du intresserad av att utveckla vården med hjälp av lösningar för mobila enheter? Behöver du sparring i ledarskap och för att genomföra nödvändiga organisationsförändringar? Anmäl dig till vår grupp för mobila enheter, så får du chansen att dela erfarenheter, lära dig någonting nytt och delta i ett inspirerande samarbete! 

Vår avsikt är att ge er – våra kunder – ett forum där ni kan prata om frågor som rör processerna för mobila enheter med varandra. Teams-mötena kommer att ledas av en ordförande som valts bland kunderna. Medanets hjälper till med de praktiska arrangemangen kring mötet. Vi försöker att hitta en tidpunkt för mötena som passar så många som möjligt. Du kan alltid delta i mötena då det passar in i just din kalender.

I början av varje möte ges möjlighet att säga ett par ord som inledning om ett valfritt ämne, till exempel resultat, utmaningar eller utvecklingsidéer. Efter inledningsanförandet diskuterar vi sedan ämnet tillsammans. Vi uppmuntrar alla deltagare att forma mötena och samarbetet så att alla får ut så mycket som möjligt.

Kontakta oss om du är intresserad! Vi hör av oss till alla intresserade inom kort och kommer överens om detaljerna. Vi ser fram emot ett fruktbart tankeutbyte!

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.