Medanets utvidgar till Sverige, implementeringar på över 250 vårdavdelningar

Medanets utvidgar till Sverige, implementeringar på över 250 vårdavdelningar

Västra Götalandsregionens sjukvård är det första sjukvårdsdistriktet i Sverige som tar i bruk Medanets mobillösning för vårdarbete.

I Västra Götalandsregionen jobbar vårdpersonalen nu smartare tack vare en mobillösning. Patientens värden noteras direkt på smarttelefon, vilken minskar den tid som används för notering och ger vårdpersonalen mer tid tillsammans med patienten.

När vårdappen implementerades på avdelningarna, förbättrades både patienternas och de anställdas upplevelse av vården. Samtidigt minskade kostnaderna och patientsäkerheten ökade. Över 120 avdelningar i Västra Götaland använder redan den aktuella lösningen. Effekterna har varit positiva och omedelbara.

Mer tid för patienterna

Under de första månaderna lösningen har varit i bruk i Västra Götaland har man kunnat påvisa en minskning på 75 procent i felnoteringarna och samtidigt har i medeltal 70 timmar tid frigjorts per avdelning och månad. Istället för dubbelnotering av data används tiden nu för att bemöta patienten.

Den implementerade mobillösningen möjliggör realtidsnoteringar i patientdatasystemet, vilket innebär att rätt vårdbeslut kan göras vid rätt tidpunkt. Undersökningar visar att då patientdata noteras manuellt är fördröjningen mellan tidpunkten för mätningen och tidpunkten för noteringen 25 minuter.

Västra Götalandsregionen har beslutat fortsätta och utvidga användningen av lösningen till samtliga sjukhus i regionen, sammanlagt ca 250 vårdavdelningar.

Samarbete för bättre kvalitet

Möjligheten till mobilt vårdarbete erbjöds Västra Götaland av regionens patientdatasystemleverantör Cerner i samarbete med Medanets från Uleåborg. Den aktuella mobillösningen används redan vid över 30 finländska sjukhus och hälsostationer. Cerner och Medanets samarbetar för att skapa en helhet som underlättar vårdarnas vardagliga arbete och förbättrar patientsäkerheten.

Det är fantastiskt att vi har hittat en bra lösning som förändrar hälso- och sjukvården.

Ann-Sofie Ardfelt, IT-chef, Västra Götalandsregionens sjukvård

Vårdpersonalen har haft en djup önskan om att även under noteringen få jobba nära patienten, så att de kan fokusera på patienten istället för att jobba vid en dator.

Användningen av smarttelefoner (Android och iOS) har gett värdefulla inbesparingar av tid som nu kan tillägnas patientens vård. Enligt beräkningar genomförda i Västra Götaland har hittills över 5 000 timmar tid per månad frigjorts till patientarbetet.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.