Mobilappen stöder vårdarbetet med barn och unga i Egentliga Tavastland 

Mobilappen stöder vårdarbetet med barn och unga i Egentliga Tavastland 

Bild: Egentliga Tavastlands välfärdsområde 

Appen har hjälpt till att förbättra patientsäkerheten och informationsspridningen mellan yrkesgrupper. ”Det som är utmärkt med appen är att dokumenteringen kan göras hos barnet”, berättar avdelningschef Mari Kesälä. 

I enheten för barn och unga vid Egentliga Tavastlands centralsjukhus har man centraliserat hela välfärdsområdets specialistsjukvård för barn, vilken omfattar alla specialområden samt barnkirurgi. En del av enheten är barns och ungas vårdavdelning 3A som använder Medanets-appen i sitt arbete. På avdelningen används Medanets Mätvärden och Early Warning Score i produktionen. I EWS uträkningar används PEWS- det vill säga Paediatric Early Warning Score-formler som skräddarsytts för barnpatienter. Lösningen Medanets Medicinering har pilottestats från och med maj i år. För Medicinering-lösningens del har man planerat att använda den i produktionen från och med december. 

Mobilappen fungerar som ett hjälpmedel i växelverkan med barn och unga 

Enligt avdelningschef Mari Kesälä stöder mobilappen vårdarbetet med barn och unga på flera sätt. ”Det som är utmärkt med appen är att dokumenteringen kan göras hos barnet. Dokumenteringen som utförs med en smarttelefon skapar ofta trevliga samtalsstunder med barnet eller den unga. Eftersom barnet vanligtvis alltid har en förälder eller följeslagare med sig blir dokumenteringen av vårdarbetet också synligt för familjen. Vi pratar till exempel om att informationen om mätresultaten som dokumenterats med smarttelefonen genast går till läkaren”, berättar Kesälä. ”Dagens barn och unga med familjer är redan uppvuxna i ett digitalt samhälle. För dem skulle det vara konstigare om smarttelefonen inte användes”, konstaterar Kesälä.   

Med appen kan man öka barns deltagande i sin vård 

Med mobilappen kan man också öka barnens deltagande i sin egen vård. För detta har Kesälä varit med och utvecklat ett nytt slags genomförande av VAS-smärtmätaren för Medanets. Den första versionen av det nya genomförandet färdigställs i början av år 2024. I den kan vårdaren visa barnet en bild med olika emojis som beskriver smärtförnimmelsen på VAS-smärtlinjen. Bilden hjälper barnet att berätta om sin egen smärta. Bilden följer med i vårdaren i Medanets-appen och hen behöver inte ha separata smärtmätare i pappersformat på sig. Organisationen kan välja bilden som används i samband med mätaren.   

Inverkan på patientsäkerheten har varit eftersträvad 

I det stora hela anser Kesälä att mobilappen förbättrat patientsäkerheten och tillförlitligheten hos informationen. Bakom implementeringen av Medanets Medicinering låg också garantin för patientsäkerheten. Medanets-appen är en delfaktor som ökar patientsäkerheten under läkemedelsbehandlingen.  

När hela medicineringsprocessen fungerar som planerat får man inga dubbelregistreringar, och enligt Kesälä blir risken för fel praktiskt taget eliminerad. ”Inverkan på patientsäkerheten har varit avsevärd, rentav perfekt. Det här framgår av våra mätare var vi följer upp ogynnsamma händelser och farliga situationer orsakade av medicineringen (HaiPro). På våren fick vi en omvänd HaiPro, var man klagade på att patientens medicinering inte hade dokumenterats i behandlingsjournalen.  Bör inte dokumenteras där, eftersom dokumentering av medicineringen till behandlingsjournalen är inte vårt tillvägagångssätt. Läkaren ordinerar läkemedlet, vårdaren programmerar utdelningstidtabellen och administrerar medicineringen via Medanets-appen som automatiskt registrerar detsamma till journalsystemet Lifecare”, berättar Kesälä. 

Bakom framgången finns en process för läkemedelsbehandlingen som utarbetats i ett multiprofessionellt samarbete.  ”Att utarbeta processen för läkemedelsbehandlingen tillsammans med läkare har inte alls varit svårt hos oss vid barnens och ungas enhet. Barnläkare är lika pedanta som vårdpersonalen som arbetar med barn, så de ordinerar läkemedlen så att vårdarna kan programmera och administrera läkemedlen.” 

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.