Primärvården tog steget in i den mobila tidsåldern i Päijänne-Tavastland – det direkta patientarbetet ökar och det multiprofessionella samarbetet blir effektivare

Primärvården tog steget in i den mobila tidsåldern i Päijänne-Tavastland – det direkta patientarbetet ökar och det multiprofessionella samarbetet blir effektivare

En mångårig önskan hos vårdavdelningarna inom primärvården gick i uppfyllelse i april, då rehabiliteringssjukhuset Jalmari i Salpausselkä tog i bruk Medanets på två avdelningar. Personalupplevelsen förväntas bli bättre i och med ibruktagandet.

Inom den specialiserade sjukvården i området Päijänne-Tavastland har Medanets redan använts länge. ”Vi har länge önskat oss en mobillösning även till primärvårdens vårdavdelningar för att underlätta och snabba upp arbetet. Den respons vi har fått från den specialiserade sjukvården har varit positiv. Då IT-förvaltningen i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt erbjöd oss möjligheten att gå med i den utökade användningen, tackade vi ja direkt”, berättar Päivi Mäkipää, biträdande avdelningssköterska på rehabiliteringssjukhuset Jalmari i Salpausselkä.

I lösningspaketet för Jalmari ingår mätvärden, kliniska formulär för riskbedömning och EWS.

Riskbedömningsformulär är en viktig del av bedömningen av funktionsförmågan hos en geriatrisk patient – mobillösningen gör arbetet snabbare

Päivi Mäkipää arbetar på en geriatrisk akutvårdsavdelning och där är riskbedömning en viktig del av arbetet.

Vi gör dagligen olika bedömningar och mätningar. Vi följer med smärta, vätskebalans och specialfunktioner. Medanets gör att det går betydligt snabbare att anteckna mätresultat och andra observationer.

Päivi Mäkipää, biträdande avdelningssköterska, rehabiliteringssjukhuset Jalmari i Salpausselkä

”Riskbedömningsformulär är en viktig del av bedömningen av den totala funktionsförmågan hos en geriatrisk patient”, konstaterar Mäkipää. Enligt servicechefen Anu Poikala är ibruktagandet av Medanets en del av ett större mål för att utveckla vården och verksamheten.

Vårt mål är att införa en systematisk bedömning av den totala funktionsförmågan hos patienten på det geriatriska kompetenscentrumets avdelningar. Vi förväntar oss att Medanets ska hjälpa oss i den processen. Medanets är samtidigt ett verktyg som vi kan använda för att nå vårt mål som är att öka det direkta patientarbetet som görs hos patienten.

Anu Poikala, servicechef på rehabiliteringssjukhuset Jalmari i Salpausselkä

Medanets passar bra som en del i den digitala strategin för Päijanne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt som syftar till att uppnå en bra personalupplevelse. ”Vi vill att arbetstagarna ska uppleva att vi har moderna arbetsredskap som stödjer verksamheten och patientens bästa.”

Responsen från sköterskorna har varit positiv

Av sköterskorna har Medanets-lösningen fått idel positiv respons. ”Responsen har varit alltigenom positiv – appen har underlättat och snabbat upp arbetet. Ingen dålig respons har kommit in. Användarutbildningen gick smidigt vid sidan om arbetet. Grunderna gick snabbt att få i ordning och klara för användning”, berättar Mäkipää.

Det multiprofessionella arbetet blir effektivare

Lösningen ökar effektiviteten i det multiprofessionella arbetet. Möjligheten att göra anteckningar bredvid patienten gör att data kan överföras till patientdatasystemet i realtid. Den behandlande läkaren ser mätresultaten i journalsystemet. Samtidigt förbättras patientsäkerheten.

Mellansteget med anteckningar som görs för hand och som tar tid att skriva in på datorn försvinner. Den dagliga, multiprofessionella vårdprocessen blir snabbare, då alla som behandlar patienten omedelbart har tillgång till uppgifterna som antecknats i systemet. Samtidigt förbättras patientsäkerheten.

Päivi Mäkipää, biträdande avdelningssköterska, rehabiliteringssjukhuset Jalmari i Salpausselkä

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.