Sneak peek: Alternativ EWS-fas för icke uppmätta värden

Sneak peek: Alternativ EWS-fas för icke uppmätta värden

Early Warning Score (EWS) hjälper till att upptäcka en patients försämrade tillstånd, vilket till och med kan rädda en patients liv. Vad händer om patienten vägrar att mätas, eller om det inte går att mäta ett visst värde av en eller annan anledning?

Övervakning av en patients tillstånd även i krävande situationer

Patientens försämrade tillstånd kanske inte upptäcks, om EWS inte kan genomföras. Lösningen på problemet är att registrera omätbara värden som sådana. För detta fysiologiska mätvärde registreras följande: ouppmätt/patienten vägrar. Samtidigt bedömer vårdaren om patientens tillstånd är oroande. Om vårdaren inte kan mäta ett visst värde och är orolig för att det ligger utanför referensvärdena, får det ej uppmätta värdet 3 punkter (<-kan konfigureras).

På så sätt kan EWS-poängen beräknas även i krävande situationer, och övervakningen av patientens tillstånd kan fortsätta systematiskt. Dessutom dokumenteras orsaken till att mätbarheten inte kan mätas i patientinformationssystemet.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.