Sneak Peek: Det händer under Medanets motorhuv, produktutvecklingen leds med information  

Sneak Peek: Det händer under Medanets motorhuv, produktutvecklingen leds med information  

Inom produktutvecklingen har vi på den senaste tiden satsat på sådant som finns ”under motorhuven”. Även med dessa åtgärder är målet en ännu bättre kvalitet och användarvänlighet hos den del av produkten som kunden ser.   

Vår produktutveckling har infört verktyg som gör det möjligt att övervaka produktens prestationsförmåga proaktivt och leda produktutvecklingen på basis av informationen från verktygen. Vi får en hel del ny data till exempel om funktionen hos Medanets-appen och komponenter från tredje parter samt mängden information som rör sig mellan appen och journalsystemen. Verktygen behandlar inte patientdata.  

Med hjälp av verktygen kan vi upptäcka fördröjningar i informationsutbytet mellan systemen ännu snabbare, och korrigera situationen innan den orsakar problem för kunden. Verktygen hjälper också under utvecklingsskedet av de nya funktionerna. Vi kan till exempel följa upp dagligen om förnyelserna och förändringarna som implementerats i appen har påverkat produktens prestationsförmåga. Om prestationsförmågan har försämrats kan vi korrigera situationen genast, det vill säga i ett tidigt skede av produktutvecklingen.   

Slutresultaten är att produkten som syns för kunden har en ännu bättre kvalitet och användarvänlighet.   

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.