Turku sjukvårdsregion pilotanvänder mobilfunktion för hempatienter

Turku sjukvårdsregion pilotanvänder mobilfunktion för hempatienter

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Region Turku, pilotanvänder Medanets-lösningen i vården av de patienter som behöver specialsjukvård och vårdas i sitt hem.

Sjukhusen inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt utnyttjar sin befintliga Medanets-användarmiljön för dokumentationer som dialyspatienter gör hemma hos sig. Fem hempatienter deltar i pilotförsöket. Av dessa har tre redan inlett användningen av lösningen. Vårdpersonalen och sjukvårdsdistriktets planerare har personligen utbildat patienterna i att använda lösningen. Vid utbildningen får patienterna en mobilterminal och skriftliga bruksanvisningar med sig hem.

Den omedelbara respons man har fått vid utbildningen har visat att lösningen är lätt att använda, eftersom mobildokumentation minskar mängden pappersarbete.

Patienterna har fått låna hem en terminal med skyddad förbindelse till sjukhusmiljön. Patienten dokumenterar sina egna mätresultat, som förmedlas till sjukvårdsdistriktets Medanets-server och vidare till Uranus-journalsystemen genom att använda det befintliga integrationsgränssnittet. De dokumentationer patienten gör skrivs in på en separat flik i tabellen för att de ska kunna åtskiljas från mätningar utförda av vårdare. Patienter kan endast granska dokumentationer om sina egna värden och se de instruktioner personalen på dialysavdelningen har gett dem om användningen av dialysapparaten.

Läkarna och vårdarna är nöjda över pilotförsöket, eftersom de uppgifter patienten dokumenterar är tillgängliga i realtid för all personal som deltar i patientens vård.

Riitta Danielsson-Ojala, Planerare, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.