Vårdappen fick ett entusiastiskt mottagande på Hatanpää sjukhus

Vårdappen fick ett entusiastiskt mottagande på Hatanpää sjukhus

Birkalands sjukvårdsdistrikt har använt Medanets mobilapp från 2011. Då Hatanpää sjukhus gick samman med Tammerfors universitetssjukhus i början av 2018 utvidgades användningen av vårdappen även till Hatanpää sjukhus område.

Fem avdelningar på Hatanpää sjukhus har nu använt Medanets-appen i en månad och gjort fantastiska 39 000 mobildokumentationer.

På månadsnivå innebär detta tidsbesparingar på över 150 timmar per avdelning.

Av Medanets-appens funktioner togs notering av mätvärden samt NEWS-riskpoängfunktionen i bruk på avdelningarna. Möjligheten att överföra de värden som har mätts på patienten direkt till journalsystemet via appen på smarttelefon ger tidsbesparingar i vårdarbetet. Vårdpersonalen behöver inte gå från patientrummet till kansliet för att dokumentera eller granska värden. Genomförandet av NEWS-riskpoängsättning på appen automatiserar uträkningen av riskpoäng och visar omedelbart de instruktioner som motsvarar poängen för vårdaren. Läs mer om EWS-riskpoängsättning här.

Ett steg mot omedelbart vårdarbete

På avdelningarna i Hatanpää fick den nya tekniken ett entusiastiskt mottagande. Man tyckte genast om appens användarvänlighet, vilket även den stora mängden dokumentationer vittnar om.  Enligt den respons man har fått från avdelningarna har lösningen tagits i bruk som ett verktyg som underlättar vårdarbetet – inte som ett extra arbetsmoment. Den implementerade mobillösningen är ett steg mot omedelbart vårdarbete, eftersom vården sker bredvid patienten och inte på kansliet.

Vårdpersonalen uppger sig även motiveras av de fördelar lösningen ger – arbetet underlättas, det blir tid över för det mest väsentliga och patientsäkerheten förbättras.

På avdelningarna ser man redan fram emot appens framtida funktioner som kommer att stöda vårdarbetet ännu mer än i dag. Man kommer dessutom att utvidga användningen av appen till andra avdelningar på Hatanpää.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.