Användningen av Medanets ökar i Sverige – 14 sjukhus har redan infört mobilapplikationen

Användningen av Medanets ökar i Sverige – 14 sjukhus har redan infört mobilapplikationen

Medanets mobilapplikation för vårdarbete landade i Sverige år 2017 när Region Västra Götaland (VGR) introducerade lösningen på sina sjukhus. Sedan dess har den mobila lösningen har blivit en integrerad del av sjuksköterskornas arbetsflöde. Förutom VGR har intresset för Medanets-lösningen ökat även på andra håll i Sverige.

Det har varit ett viktigt önskemål från sjukvårdspersonal att arbeta med dokumentation nära patienten så att de kan fokusera på patienten och inte administrationen. När Medanets mobila lösning introduceras i vården förbättras både patientens och medarbetarens upplevelse, samtidigt som administrationen minskar och patientsäkerheten ökar. Fördelarna med mobila lösningar inom vården har blivit allt tydligare i takt med att nyheterna om sjuksköterskebrist samt stress och utbrändhet bland vårdpersonal publiceras runt om i världen.

I dagsläget registrerar ca 5000 sjuksköterskor på 14 sjukhus i Sverige mer än 500 000 observationer per månad via Medanets. Detta innebär att mer än 11 000 timmar kan sparas varje månad, som istället kan användas i själva patientvården! Alla dessa fall kan inte nämnas vid namn än, men det vi kan berätta är att vi är mycket nöjda och glada över alla våra pågående projekt i Sverige.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.