Medanets verktyg för meddelanden utvecklas genom kundsamarbete

Medanets verktyg för meddelanden utvecklas genom kundsamarbete

Vi vill erbjuda våra kunder marknadens bästa meddelandelösning för hälso- och sjukvården. Med hjälp av återkoppling från våra kunder som fungerar som utvecklingspartner säkerställer vi att lösningen ger mervärde från första början.

Våra kunder har de bästa kunskaperna om branschen och vardagen inom det kliniska arbetet. Därför har vi utvecklat hela Medanets-appen i samarbete med dem – och meddelandelösningen som integrerats i appen är inget undantag. Vi har bett om hjälp från våra några av våra kunder för att fastställa de allra viktigaste elementen i en meddelandelösning som används i kliniskt arbete.

De viktigaste elementen i en meddelandelösning för kliniskt arbete

Den som får ett meddelande ska naturligtvis få veta när ett nytt meddelande kommer. Å andra sidan är ett ständigt flöde av meddelanden störande i det kliniska arbetet. I Medanets meddelandelösning håller vi därför på att utveckla en möjlighet att definiera vem som får en avisering när ett nytt meddelande skickas exempelvis till en patientspecifik meddelandekanal. På så sätt bidrar meddelandelösningen till att rätt personer uppmärksammar rätt meddelande.

Minst lika viktigt är en möjlighet att se om mottagaren har läst meddelandet. Detta är särskilt viktigt när det är bråttom i arbetet. En läskvittering kan giva vårdpersonalen trygghet, då de kan se att läkaren har noterat meddelandet, även om läkaren ännu inte hunnit svara på det. Vårdpersonalen behöver därmed inte ringa eller leta efter läkaren i onödan mitt under andra arbetsuppgifter.

Utöver patient- och avdelningsspecifika meddelanden har våra kunder önskat en möjlighet att skapa smidiga meddelandekanaler för funktionella grupper, som man enkelt kan ansluta sig till och lämna beroende på situation. De funktionella grupperna och även gruppens sammansättning kan ändras, eftersom de inte är bundna till en bestämd arbetsplats.

Informationssäkerhet är naturligtvis a och o. I meddelandetjänsterna som används inom hälso- och sjukvården förmedlas känslig information. I Medanets meddelandelösning vill vi möjliggöra kommunikation som stöder och effektiviserar det kliniska arbetet. Det är således inte tillåtet att använda lösningar som är avsedda för konsumenter i allmänhet, såsom WhatsApp. Medanets meddelandefunktion kopplar samman vårdpersonalen på ett säkert och stabilt sätt. Appen efterlever den allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och tillämpar alla krav på informationssäkerhet och behörighet. Informationen sparas antingen i kundens egna informationssystem eller noggrant dokumenterad i en central tjänst inom Europa. Även i det senare fallet är det alltid Medanets som administrerar informationen.

Håll ögonen öppna – marknadens bästa meddelandelösning för hälso- och sjukvården är snart tillgänglig!

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.