Nyhet

Kompetens för användningen av medicintekniska produkter kan säkerställas med produktpass 

Lagstiftningen som gäller medicintekniska produkter gäller även programvaruprodukter såsom Medanets-appen. För att patientsäkerheten och det praktiska arbetet ska kunna skötas så smidigt som möjligt är det viktigt att säkerställa att yrkespersoner inom sjuk- och hälsovården kan använda medicintekniska produkter säkert och i enlighet med deras syfte. På Egentliga Tavastlands välfärdsområde i Finland säkerställs kompetensen för Medanets-appen och andra medicintekniska produkter med hjälp av produktpass.

Blogg

Hälsovårdssystem i kris – genomtänkta investeringar underlättar läget?

Den åldrande befolkningen, bristen på arbetskraft och budgetunderskottet utmanar hälsovårdssystemen i alla västländer. Att rätta till situationen tar tid och kräver välgenomtänkta åtgärder. Ett mål är att få till stånd kostnadsbesparingar utan att kompromissa med vårdens kvalitet och patientsäkerheten. Hur ska det uppnås?

Nyhet

Sneak Peek: Nytt i Admin UI  

Nu finns det nya redigerare till Admin UI för att redigera dialoger till Arbetslistor och Notifikation rörande beslutsbehov.  Även rapporter-avsnittet har fått nya egenskaper.