Blogg

Journalsystemet har kraschat, vad göra?

Elektroniska patientdatasystem har möjliggjort en väsentlig förändring av hälsovårdssystemet – patientdata finns samlade i elektronisk form i stället för i pappershögar. Vad händer när systemen i fråga fallerar? Fallerar hela grunden för patientsäkerheten?

Blogg

Myten om hälsovårdens IT-projekt

Av diskussionerna om hälsovårdens offentliga IT-projekt får man lätt uppfattningen att projekten alltid misslyckas. Tidtabellen eller budgeten håller inte och resultaten motsvarar inte de uppsatta målen. Det är faktiskt en allmänt känd myt att utvecklingen av hälsovårdens processer förbrukar väldigt mycket resurser och är tidskrävande.

Blogg

Mobil dokumentation – förändring av hälsovårdens processer

Våra hälsovårdssystem bör erbjuda så högkvalitativ vård som möjligt genom utnyttjande av moderna metoder. Detta inkluderar förmågan att reagera bättre på våra hälsobehov, teknikens utveckling och de specialkunskaper som våra system kräver.