Första rekryteringen i Norge: Yngve Hagerup tar hand om våra kunder

Första rekryteringen i Norge: Yngve Hagerup tar hand om våra kunder

Som utbildad sjuksköterska med lång erfarenhet inom IT-området ser han fram emot att verka i branschen för mobil hälsovård och hjälpa tidigare kollegor inom det kliniska arbetet.

I vår internationella expansion var läget nu rätt att anställa den första egna medarbetaren i Norge. Yngve Hagerup började som Medanets försäljningschef i augusti. Han har sin bas i närheten av Oslo.

Yngve har lång erfarenhet av lättare IT och efter att under en tid ha arbetat med olika typer av medicintekniska produkter ser han fram emot att vara tillbaka i den elektroniska och mobila hälsovårdsbranschen. ”Jag känner att det finns ett tydligt behov av lösningar som Medanets över hela världen, även i Norge. Eftersom vi blir allt fler äldre i samhället står vi inför en brist på arbetskraft som vi inte kan lösa genom att anställa nya människor – det finns helt enkelt inte tillräckligt med personal tillgänglig. Vi måste skapa innovativ teknik och nya arbetssätt för att hantera de utmaningar som ligger framför oss”, säger han.

Som utbildad sjuksköterska är mitt mål att skapa arbetsflöden som hjälper vårdpersonal att använda sin tid med patienterna på bästa sätt.

Yngve Hagerup, Sales Manager, Medanets

Tack vare sin bakgrund som sjuksköterska känner Yngve att han vet vilka verktyg vårdpersonalen behöver. Yngve är en social och utåtriktad person som älskar samtal och att hitta sätt att hjälpa till och samarbeta.

Välkommen till teamet, Yngve!

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.