DIPS och Medanets samarbetar – smidigare vårdarbete i Norge

DIPS och Medanets samarbetar – smidigare vårdarbete i Norge

Den norska journalsystemsleverantören DIPS tecknade ett officiellt samarbetsavtal med Medanets i juni 2021. Syftet med samarbetet är att erbjuda kompatibla produkter och tjänster särskilt på den norska marknaden.

Cirka 100 000 personer använder dagligen system från DIPS AS, den ledande journalsystemsleverantören i Norge. Medanets, som levererar mobillösningar för vårdarbetet, är marknadsledande i Norden inom sin bransch.

Samarbetsparterna passar varandra utmärkt, eftersom båda företagen verkar på den nordiska marknaden och erbjuder lösningar som kompletterar varandra. Medanets utnyttjar uppgifterna i DIPS-journalsystemet genom att visa dem i sin mobilapp i realtid. De uppgifter som interaktivt har dokumenterats via mobilappen överförs automatiskt tillbaka till journalsystemet. Tillsammans hjälper DIPS och Medanets till att göra vårdarbetet smidigare samt förbättrar patientsäkerheten och vårdens kvalitet.

Systemens kompabilitet garanteras

Samarbetet mellan journalsystemsleverantören och Medanets gör det enklare att införa mobillösningar i Norge, där DIPS har en marknadsandel på 80 % i sjukhusbranschen. Nordlands sjukhusgrupp i norra Norge var den första kund som införde Medanets mobillösning tillsammans med DIPS:s journalsystem1. Efter att den här kunden startat arbetet finns det en integration mellan systemen och det mesta av arbetet har redan utförts.

Nordlands sjukhusgrupp har upplevt att systemens kompabilitet är mycket bra. ”Vi ser verkligen fram emot nästa uppdatering och ett fortsatt samarbete med både Medanets och DIPS. Vi vill kontinuerligt utvecklas och vi njuter av ett framgångsrikt samarbete”, sade Nina Nedregård Jensen, chef på avdelningen för klinisk ICT på centrum för klinisk support och dokumentation på Nordlandssykehuset vid Medanets intervju2 i september 2020.

Källor:

  1. Helse Vest RHF (2020): Fra papilapp til mobilapp på sengepost. Forsking og innovasjon til pasientens beste – Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2020.
  2. Medanets (2020): Nordlandssykehuset i norra Norge drar nytta av värdet i en mobil lösning.

För mer information, vänligen kontakta:

DIPS AS
Thomas Hamm, Partnership Manager
tel. +47 916 80 539
tha@dips.no

Nordlandssykehuset HF
Lars Eirik Hansen, Senterleder
tel. +47 412 48 516
lars.eirik.hansen@nordlandssykehuset.no

Medanets
Juha-Matti Ranta, CEO
tel. +358 44 566 4999
juha-matti.ranta@medanets.com

Medanets revolutionerar vården med den bästa mobilappen. Utvecklad i samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal, appen gör vårdarbetet smidigare, är ett stöd i beslustfattandet och ger tid för det allra viktigaste – att bemöta patienten. Appen Medanets integreras med journalsystemen och kompletterar deras funktioner. Appen används på över 50 sjukhus och primärvårdsenheter i Norden.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.