Inom Birkaland utvidgades användningen av Medanets till hela sjukvårdsdistriktet

Inom Birkaland utvidgades användningen av Medanets till hela sjukvårdsdistriktet

I och med de implementeringar som genomfördes i oktober–november utvidgades användningen av flera Medanets-funktioner inom Birkaland. Implementeringarna genomfördes i gott samarbete med Istekki Oy. Exempelvis togs funktionerna mobilbilder och riskbedömningsformulär i bruk. Samtidigt utvidgades funktionaliteten för mätvärden, EWS och övervakade patienter.

På initiativ av Birkalands sjukvårdsdistrikts arbetsgrupp för säker läkemedelsbehandling startades dessutom Medanets pilotprojekt för läkemedelshantering inom fem avdelningar som tillhör olika verksamhetsområden. Målsättningen med pilotprojektet är att integrera alla anteckningar i läkemedelsjournalen i en praktisk vårdrutin. Mobillösningen förväntas göra anteckningarna i läkemedelsjournalen snabbare och att det blir enklare att anteckna i enlighet med Birkalands instruktioner. Implementeringen av journalanteckningar förbättrar patientsäkerheten och minskar tvetydigheter inom läkemedelshanteringens processer. Målsättningen är även att säkerställa den eftersträvade nyttan och ta läkemedelshanteringen i bruk inom hela organisationen under år 2021.

Läs mer om användningen av mobila bilder

Läs mer om verksamhetsmodellen NEJ till trycksår och om mobil riskbedömning av trycksår

Läs mer om arbetet mot undernäring inom Birkalands sjukvårdsdistrikt och om mobil bedömning av risken för undernäring

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.