Medanets meddelandelösning i framgångsrikt pilotprojekt

Medanets meddelandelösning i framgångsrikt pilotprojekt

Medanets har genomfört en framgångsrik pilot av sin nya funktion under hösten 2021. Piloten gällde användningen av meddelandefunktionen i Medanets-applikationen vid hemvård och centraliserade serviceboenden för meddelanden mellan både sjuksköterska–sjuksköterska och sjuksköterska–läkare.

Inom det kliniska arbetet finns det många situationer där det är viktigt att snabbt få bekräftelse eller information skickad till rätt personer. Onödiga flaskhalsar uppstår om informationen måste sökas genom att ringa runt eller hitta rätt läkare. På grund av att patientdata är känslig måste dock de verktyg för direktmeddelanden som används av hälsovårdsorganisationerna vara särskilt utformade för klinisk användning.

Medanets har utvecklat den nya funktionen tillsammans med sina kunder och nu har en av piloterna slutförts – med framgång!

”Bra gjort, tack för det här!”

Enligt den feedback vi har fått från vår pilotkund har meddelanden i realtid förbättrat vårdkonsultationen och kvaliteten på vården. Användarupplevelsen har också varit positiv: baserat på en undersökning bland användarna var det totala betyget för applikationen 9,4 och rekommendationsindexet 76.

Vårdgivarnas förmåga att orka på jobbet förbättras när medicinskt stöd snabbt finns tillgängligt vid behov. Det är inte längre nödvändigt att köa i telefonen till vårdcentralen eller att vänta på att någon ska ringa tillbaka. Vårdkvaliteten förbättras också när de boende inte behöver skickas till akuten för att sitta i kö där.

Under pilotprojektet fick Medanets även betydande utvecklingsförslag som kommer att beaktas i den fortsatta utvecklingen av funktionen. Sjuksköterskorna hoppas bland annat på att kunna skicka bilder till läkare.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.